Stichting Eerstelijnszorg Da Costa is bereikbaar via de secretaris van het bestuur, dhr. J.A. van Rooijen:
Klaas Frisohof 20
3881 SZ Putten

Telefoon: 06 20477117
Email: javrooijen@psychpraktijk.nl