Logopediepraktijk Putten is een allround logopediepraktijk met een team van 5 logopedisten. Onze logopedisten zijn allen gespecialiseerd in uiteenlopende gebieden. Hierdoor kunnen wij ten alle tijden voor elke cliënt professionele zorg op maat leveren.

Wij geven ook preverbale logopedie, wanneer u zich als ouder zorgen maakt over eet- en drinkproblemen bij uw (zeer jonge) kind. Soms is er een samenhang van spraaktaalstoornissen met een verstoring in de zintuiglijke prikkelverwerking met mogelijke gedragsveranderingen dientengevolge. Wanneer dit het geval is zal een gespecialiseerde logopediste behandeling logopedie en de sensorische integratietherapie met elkaar combineren.

Tevens bieden wij Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) bij kinderen met afwijkende mondgewoonten zoals slissen en open mondgedrag.

Wanneer u een (complexe) hulpvraag heeft, kijken wij samen met u én uw omgeving naar de mogelijkheden.
Wij verrichten onderzoek, behandelen en begeleiden op verwijzing van een huisarts, specialist of tandarts.
Onze praktijk is ook zonder verwijzing toegankelijk.

Wij bieden zorg nabij huis, zonder lange wachtlijsten! Wij hebben korte lijntjes met onze verwijzers, andere paramedici, scholen en ambulant dienstverleners. Indien noodzakelijk, behandelen wij ook aan huis.
Logopedie valt onder de basisverzekering; uw behandelingen worden volledig vergoed.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8:00 – 17:30 uur en wisselende avondopenstelling op
Maandag en donderdag tot 21:00 uur.

Bereikbaarheid:
Telefoon: 0341- 360 367
E-mail: info@logopedieputten.nl 
Website: www.logopedieputten.nl