“Zelfredzaamheid en welbevinden van ouderen, daarom draait het in het zorg programma Ouderen.”

Het aantal ouderen in Putten groeit en daarmee groeit ook de vraag naar zorg. Die zorg willen de zorgverleners van Gezondheidscentrum Da Costa met elkaar op hoog niveau aanbieden, natuurlijk in samenspraak met de ouderen zelf. We gaan daarbij uit van wat u zelf nog kunt en wat uw netwerk voor u kan betekenen.

Voor wie?
Als u op hogere leeftijd komt, verandert uw leven. U kunt vatbaarder zijn voor (chronische) ziekten, misschien moet u medicijnen gebruiken. Wellicht voelt u zich soms ook eenzaam.

Veel ouderen zijn in toenemende mate kwetsbaar. Het zorgprogramma Ouderen is gericht op ouderen vanaf ongeveer 70 jaar die staan ingeschreven bij de huisartsenpraktijken in gezondheidscentrum Da Costa.

Het zorgprogramma Ouderen

  • helpt u zo veel en zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven
  • streeft ernaar uw welbevinden te vergroten
  • speelt vroegtijdig in op uw gezondheidsvragen en voorkomt ­ waar mogelijk ­ dat u voor onverwachte situaties komt te staan.

Wat houdt het zorgprogramma Ouderen in?
Met het zorgprogramma biedt het gezondheidscentrum zowel maatwerk als gestructureerde zorg.

Een paar voorbeelden van maatwerk:

  • we kijken naar uw medicijngebruik, naar de werking, bijwerkingen, en dosering.
    We bespreken het advies van de apotheek met u en voeren veranderingen door als dat nodig is.
  • we bieden een spreekuur ergotherapie met adviezen over zelfstandig wonen
  • we bieden fysiotherapie aan huis en in het gezondheidscentrum
  • logopedische behandelingen
  • een training om onnodig vallen te voorkomen, samen met adviezen en tips om risico’s om te vallen in en om uw huis te voorkomen

Samen met uw zorgverleners
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid, samen met uw zorgverleners: huisarts, verpleegkundig specialist, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, apotheker, ergotherapeut, thuiszorgmedewerkers en logopedist.

Regionale samenwerking
Het zorgprogramma ouderen wordt in nauw overleg en afstemming met de regionale huisartsen zorggroep Medicamus uitgevoerd.