“ Ik had vaak sombere gedachten en piekerde veel. Nu weet ik dat ik niet de enige ben met zulke gedachten. Ik heb nu ook veel meer rust en weer plezier in de dingen om me heen.”
Een deelnemer aan het zorgprogramma.

Iedereen is wel eens angstig. Maar als angst lang aanhoudt of niet helemaal verdwijnt, kun je niet meer goed functioneren. Iedereen voelt zich wel eens somber of lusteloos. Duurt zo’n sombere stemming langer dan gebruikelijk is in uw omstandigheden, dan kán er sprake zijn van een depressie. Angst en depressie zijn niet hetzelfde maar hebben wel veel met elkaar te maken. Angstige gevoelens gaan vaak vooraf aan een depressie of ontstaan gelijktijdig met een depressie.

Klachten bij angst of depressie kunnen onder meer zijn: somberheid, slecht slapen, een gespannen gevoel, nergens plezier in hebben, weinig energie hebben, moeheid, slechte concentratie, besluiteloosheid, gering gevoel van eigenwaarde, niet onder de mensen durven komen.

Het zorgprogramma Angst en Depressie is bedoeld:

  • wanneer u last heeft van angsten, paniekaanvallen, en depressieve klachten
  • wanneer u lichamelijke klachten heeft zoals hyper­ ventilatie, hartkloppingen, of andere stresssymptomen die een gevolg zijn van angst of depressiviteit.

Als u zelf iets aan uw klachten wilt doen en bereid bent tot enig zelfonderzoek, is dit zorgprogramma geschikt voor u.

Wat houdt het zorgprogramma Angst en Depressie in?

  • In de gesprekken met uw zorgverlener worden uw problemen in kaart gebracht.
  • U krijgt uitleg over menselijke reacties en inzicht in uw gedachten en emoties.
  • U krijgt hulp bij het zoeken naar oplossingen en oefent vaardigheden om problemen op te lossen.
  • U krijgt ontspanningsoefeningen aangereikt.
  • Als u antidepressieve medicijnen gebruikt, bekijken we jaarlijks hoe het met u gaat.
  • Sommige mensen zijn vatbaar voor een terugkerende depressie. Voor hen zijn er preventieactiviteiten.

Samen met uw zorgverleners
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts en praktijk­ ondersteuner ggz, psycholoog, een fysiotherapeut gespecialiseerd in psychosomatische klachten en indien nodig een psychiater.

Samen met u zoeken we een behandelplan dat past bij uw situatie. We bespreken de behandeling regelmatig met u en als het nodig is stellen we het behandelplan bij.